ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

"Έργα πράσινου που κάνουν τη διαφορά"

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ασχολείται με τη δημιουργία και συντήρηση έργων πρασίνου.

Ασχολούμαστε με τη δημιουργία και συντήρηση έργων πρασίνου. Ειδικότερα, με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους συνεργάτες αναλαμβάνουμε μερικώς ή συνολικά τη φροντίδα και τη βελτίωση κοινόχρηστων χώρων που έχουν πράσινο.

Χάρη στη μακρόχρονη παρουσία μας στο χώρο των έργων πράσινου είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε έργα που ακολουθούν τις ιδιαιτερότητες και το ύφος του περιβάλλοντα χώρου ή του κτιρίου, στο οποίο ανήκουν.

​Συνοπτικά, αναλαμβάνουμε τη φροντίδα έργων πρασίνου που περιλαμβάνουν:


  • Κοπή χόρτων με ειδικό καταστροφέα περιστροφής, σε μήκος από 1,20 έως και 1,80 μέτρα, με δυνατότητα να μπορεί να ανοίγει η πούμα μέχρι και 6,5 μέτρα πλάτος

  • Συντήρηση πρασίνου σε πάρκα, πλατείες κ.λπ.

  • Κλάδεμα δέντρων με ψαλίδι μήκους 2 μέτρων που μπορεί να κλαδέψει σε ύψος μέχρι 6,5 μέτρα και πάχος μέχρι 18 εκατοστά

  • Καταστροφή κλαδιών σε πριονίδια με κλαδοτεμαχιστή, ο οποίος περνάει το κλαδί από τη μια πλευρά και το βγάζει από στην άλλη σε πριονίδια
  • Κατασκευή και εγκατάσταση δικτύων άρδευσης σε πάρκα, γήπεδα, καλώδια ρεύματος και οποιαδήποτε υπόγεια εγκατάσταση. Η εγκατάσταση γίνεται με σκαπτική καδένα, η οποία σκάβει μέχρι ένα μέτρο βάθος και είναι χρήσιμη για εγκαταστάσεις σε μονάδες φωτοβολταϊκών πάρκων.